indeks

Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

Zhangzhou Riyexian Elektron Tehnologiýa Ş. simsiz dolandyryş maglumat terminallary we geljekde has ýokary maglumat aragatnaşyk platformasy senagat maglumat terminallary.

Hormat şahadatnamasy

Kompaniýa hyzmaty

RIYEXIAN tehnologiýasy, zerurlyklaryňyza görä önüme öwrülip bilýän, müşderiniň islegleri bilen kesgitlenen elektron dolandyryş enjamlaryny dizaýn edip we düzüp bilýän professional OEM we ODM hyzmatlarynda baý tejribä eýedir.Senagat we ulgam arhitektura dizaýny, PCB we apparat dizaýny, programma üpjünçiligi we programma üpjünçiligi dizaýny we ulgam integrasiýasy ýaly gözleg we tehniki hyzmatlaryň doly toplumyny üpjün ediň.Bütin dünýäde 200-den gowrak marka lomaý satyjylar, bölek satyjylar we elektron söwda merkezleri bilen hyzmatdaşlygy ýola goýduk.Professional, çalt we ýokary hilli satuwdan soňky hyzmat biziň wezipämizdir.

+
Marka lomaý satyjylar
+
OEM we ODM hyzmaty

Kompaniýanyň önümi

Içerki kompýuter platformalary, berk planşetler ulagyň ykjam maglumat terminallary, synag gurallary, senagat marşrutizatorlary, DTU / RTU simsiz dolandyryş maglumat terminallary, senagat we täjirçilik goşundylary üçin VGA / HDMI monitorlary, USB monitorlary, lukmançylyk monitorlary we beýleki ýörite LCD ýaly esasy önüm setirlerimiz. görkezýär.

SInspection-SMT-den öň şöhlelendiriji lehim
SMT-önümçilik ugry
SMT-kebşirleýiş-önümçilik liniýasy

Sorag

Bu pudakda 16 ýyl çuňňur ösdürip ýetişdirmek bilen, ilki bilen professional hyzmat, ilki bilen durnukly önümiň hili, müşderiler üçin doly çözgütleri işläp düzmek, prinsip hökmünde müşderileriň kanagatlylygyny yzygiderli ýokarlandyrmak, işewür hyzmatdaşlarymyz bilen ýeňiş gazanmagy hemişe dowam etdiriň.