Aýratyn

ÖNÜMLER

8 Inç Android 11 5G Awtoulagda berkidilen planşet

Android 11 ulgamyna goldaw;Goşmaça 4G / 5G ähli ulgam aragatnaşygy, WiFi, Bluetooth we beýleki aragatnaşyk reesimleri;8500mAh batareýa, 9 sagat maşyn çydamlylygy;MIL-STD-810G laýyklykda IP67 ýokary gorag derejesi;GPS L1 & L5 / Beidou / Glonass / Galileo / NavIC / IRNSS-i goldaň, has takyk ...

8 Inç Android 11 5G Awtoulagda berkidilen planşet

RIYEXIAN OEM & ODM hyzmatyna bagyşlandy

ýokary hilli we täsirli önümler bilen

Şaýat bolmak üçin has köp dostuňyzy tüýs ýürekden garşy alyň
tehnologiki innowasiýalaryň elektron pudagyna getiren rahatlygy we netijeliligi.

BIZ hakda

Zhangzhou Riyexian Elektron Tehnologiýa Ş. simsiz dolandyryş maglumat terminallary we geljekde has ýokary maglumat aragatnaşyk platformasy senagat maglumat terminallary.

logo
X
# TEXTLINK #
 • 001
 • s2
 • Akylly ulag terminaly planşet senagatynyň bazar perspektiwasy931
 • img

ýakynda

HABARLAR

 • Wideo kommutator: Güýçli dinamiki göni ýaýlym we ýaýlym önümçiligi

  Häzirki wagtda çalt depginde ösýän sanly gurşawda göni ýaýlym we ýaýlym önümçiligi güýmenje we işewür dünýäsini güýçli depginde aldy.Sosial media platformalary we global baglanyşyklar bilen bu bölekler gatnaşmak we ösmek üçin güýçli gurallara öwrüldi.Diňlenişikde ...

 • Wyklýuçatel we amaly meýdanlar bilen gysgaça tanyşlyk

  Switcher, köp kameraly studiýada ýa-da ýerleşiş önümçiliginde şekilleri kesmek, bir-biriniň üstünden düşmek we surat çekmek arkaly saýlanan wideolary birikdirmek, soňra bolsa programmanyň önümçiligini tamamlamak üçin beýleki stuntlary döretmek we ýerleşdirmek üçin ulanylýan enjam.Kommutatoryň esasy wezipesi wagt üçin amatlylygy üpjün etmekdir ...

 • Ilkinji ykjam internet konferensiýasy üstünlikli geçirildi.

  14-nji noýabrda, Jiangsu welaýatynyň Wuxi şäherinde ilkinji ykjam internet (2022) konferensiýasy üstünlikli geçirildi.Akylly hemme zadyň täze eýýamyny kabul ediň we akylly pudagy kämilleşdiriň.Wideo internet, zatlaryň şäher interneti we indust ...

 • Akylly ulag terminaly planşet pudagynyň bazar perspektiwasy

  Akylly ulag terminaly pudagy diňe belli sahnalarda işläp bilýär we awtomatiki hereketlendiriş algoritmi, adam sürüjileriniň derejesine ýetmek islese, köp sanly synagdan we tehniki taýdan gowulaşmakdan geçmeli.Mundan başga-da, gümmezleriň uýgunlaşmagy ...

 • Ammar we logistika pudagynda we akylly zawod MES ulgamynda senagat planşet kompýuteriniň köp ssenariý ulanylyşy

  Senagat awtomatlaşdyryş bazarynyň döremeginden täsirlenen ammar we logistika pudagy hem senagat üýtgemelerini başdan geçirdi.Goük ýygnamak, saklamak, gaplamak we daşamak ... ýaly köp sanly baglanyşykda dürli sanly enjamlar ulanylyp başlandy.