indeks

4-CH HDMI 5 Inch HD wideo kommutator -O'Live Q1

Gysga düşündiriş:

Mini Mini ululykda götermek aňsat
5 5 ”giň gamut FHD LCD bilen gözegçilik etmek we öňünden görmek aňsat
● Dört HDMI giriş, PGM üçin goşa HDMI çykyşlary, Bir UVC akymy
Audio Iki sesli giriş, Line-in we mikrofony goldaň
Selected Saýlanyp boljak çeşmeler bilen bir ses çykyşy
● T-kommutasiýa, 30-dan gowrak täsir
● Film derejesindäki hroma açary
Media Içerki media kitaphanasy, ulanyjy kesgitlän suratlary we import edilen suratlary goldaýar
Al Alfa kanaly bilen logotip, PNG formatyny goldaýar
Each Çeýe gatlaklaryň kommutasiýasy, hersiniň ýagdaýy, ululygy, hroma açary we maskasy bar
● FTB we şekiliň doňmagy
T PTZ-i çalt dolandyrmak üçin bäş ýol rokeri
● Fokus, ak deňagramlylyk, PTZ dolandyryşy üçin pozisiýa
● videoerli wideo ýazgy
● RTMP köp göni ýaýlym platformasy, sazlanylýan kod tizligi we bir açar bilen
akym
Additional Goşmaça gurnama bolmazdan, kompýuterlerde we telefonlarda web bilen çalt gözegçilik ediň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Göçürip al

Kommutator köp wezipeli we professional dört HDMI wideo kommutator. Bukiçi we göçme, 5 ”FHD LCD, bäş taraplaýyn roker.Şonuň üçin ulanyjylar aňsatlyk bilen edip bilerlerçeşmelerine we PVW-e gözegçilik ediň, PTZ kameralaryna amatly gözegçilik ediň.Bu gaty gowygöni ýaýlym we ýaýlym üçin amatly.Kommutator ýokary öndürijilikli we sanly wideo bilen FPGA tarapyndan tizlenýäreffektler, hroma açary, çeýe PIP / POP, logo we ýaýlym üçin beýleki funksiýalar.Thekommutator UVC akymyny, köp setli akymy we ýerli wideo ýazgyny goldaýar.

O'Live Q1 funksiýasy (1)O'Live Q1 funksiýasy (2)O'Live Q1 funksiýasy (3)O'Live Q1 funksiýasy (4)

O'Live Q1 funksiýasy (5)O'Live Q1 funksiýasy (6)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Qlive Q1 spesifikasiýasy Iňlis operasiýa gollanmasy